బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి భానుమతి జయంతి నేడు. ఆమె నటించిన మల్లీశ్వరి, లైలామజ్ఞు, బాటసారి, విప్రనారాయణ, పల్నాటియుద్ధం, మంగమ్మగారి మనవడు వంటివి కలకాలం గుర్తుండే సినిమాలు. మల్లీశ్వరి, లైలామజ్ఞు వంటి సినిమాల్లో భానుమతి నటన చూసిన వారెవరైనా కంటతడిపెట్టక మానరు. గడుసుగా. సరదాగా నటించడంలో కూడా ఆమెకు ఆమే సాటి. తెలుగు సినిమా ఉన్నంతకాలం భానుమతి జ్ఞాపకం ఉంటుంది. టాలీవుడ్ కు ఆమె ఒక వరం.

Please follow us on [button color=”dark blue” link=”https://www.facebook.com/primepostindia/” target=”_blank” icon=”momizat-icon-facebook”]Facebook[/button]  [button color=”blue” link=”https://twitter.com/Primepostindia” target=”_blank” icon=”momizat-icon-twitter”]Twitter[/button]

Leave a Reply

Your email address will not be published.